ICA Supermarket Ugglebo fick hjälp med en ny hemsida vilken fokuserar på det lokala såsom lokala leverantörer, sponsring och Ugglebo Arbetareförenings historia.

Om ICA Supermarket Ugglebo

Butiken ligger på Södra Åsgatan 15 i centrala Ockelbo och har sitt ursprung från att Ugglebo Arbetareförening bildades 1867. Anledningen till att föreningen bildades var för att underlätta för invånarna då det var missväxt och handlarna tog ut ockerpriser. Tanken var att man skulle sälja livsförnödigheter till sina medlemmar till lägre pris. Idag ser man till att stödja lokala leverantörer samt föreningar i bygden.

Till ICA Supermarket Ugglebos hemsida >

Uppdragsdatum: 2019-12-06

Vill du veta mer om detta uppdrag?

Kontakta Ockelbo Webbdesign!

Dela artikeln på:

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn